El Montseny (febrer de 2007)

Vistes des del Montseny.