El Montseny (febrer de 2007)

Vistes des del Montseny.

Delta de l'Ebre (febrer de 2008)